Kontakt


LEDMA s.r.o.

Osloboditeľov 548/94

013 13 Rajecké Teplice

SLOVENSKO

www.ledma.skPrávna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločnosti: 013 13 Rajecké Teplice

Register okr. Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 57345/L

IČO 46831355

DIČ 2023597213

IČ DPH: SK2023597213

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,

Číslo účtu: 5032923048/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0050 3292 3048

SWIFT: GIBA SKBX

Peter Majerčík

konateľ

EMAIL
mobil